Förening

Bajen Club Sofia Kulturförening

Ideell förening med säte i Stockholm, bildad 2022

Organisationsnummer: 802538-7906

Kontakt: forening@bajenclubsofia.com

Bankgiro: 5905-9188

Swish: 123 476 88 83

Ur stadgarna

1 § Ändamål

Föreningens fullständiga namn:

Bajen Club Sofia Kulturförening

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet inom kulturområdet, med särskild målsättning att i text, bild och formgivning dokumentera kulturarvet kring Södermalm i allmänhet och Hammarby IF i synnerhet. Föreningen ska verka för att sprida vad den skapar, och med överskott från försäljning ge ekonomiskt stöd till de verksamheter den utser, under förutsättning att dessa verksamheter antingen:

  1. Utövar idrott inom Hammarby IF.
  2. Själva verkar i någon form för att stödja Hammarby IF eller främja Hammarby IF:s värdegrund.
  3. På annat sätt kan anses ha en positiv inverkan i det geografiska område som förknippas med Hammarby IF.